INCREMENTAL ENCODER

 
LL_ICD

   Incremental Encoder หรือที่หลายๆท่านเรียกติดปากไปแล้วว่า Pulse Gen. เป็น Encoder ประเภทหนึ่ง ที่เมื่อองศาการหมุนของแกนเพลาเปลี่ยนไป ก็จะมีสัญญาณเอ้าท์พุทออกมา ไม่ว่าจะเป็น Sine Wave หรือ Square Wave ก็ดี จำนวนของลูกสัญญาณเอ้าท์พุทที่ออกมาหนึ่งรอบ จะเท่ากับจำนวนที่ระบุเอาไว้ใน Spec. ของ Encoder แต่ละตัว มีหน่วยเป็น พัลซ์ต่อรอบ ( PPR ) สัญญาณเอ้าท์พุทจะแบ่งแยกออกเป็นแชนแนลๆ เรานิยมเรียกเป็น A , B , Z Channel ตามลำดับ และบางรุ่นอาจมีแชนแนลอินเวิร์สจ่ายออกมาด้วย คือ A- , B- ,Z- Channel ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่กลับเฟสกัน 90 องศา กับสัญญาณหลักของแต่ละแชนแนล

LL_ICD2

   จากรูปที่สอง จะเห็นโครงสร้างการทำงาน แหล่งกำเนิดแสง (1) จะส่องแสงผ่านเลนส์และเพลทเสกล เพื่อบังคับทิศทางของแสงให้มีแนวทางที่แน่นอน ก่อนที่จะวิ่งผ่านเข้าไปยังแผ่นเสกลหลัก ที่เสกลอยู่สองชุดด้วยกัน ที่เราเห็นเสกลเป็นช่องละเอียดเรียงต่อๆกัน เสกลตัวนี้จะมีไว้กำเนิดสัญญาณแชนแนล A และ B ส่วนเแถวที่สองจะทำหน้าที่ให้กำเนิดสัญญาณแชนแนล Z ที่จะบอกได้ว่า Encoder ได้หมุนไปครบหนึ่งรอบแล้วนั่นเองครับ

 
S_300

300 Series

S_500

500 Series

S_800

800 Series