XHI 803 + ADS Online

Encoder ที่ติดตั้งระบบวิเคราะห์การทำงาน

” ADS ONLINE “

ระบบวิเคราะห์การทำงานคือ ?

โดยทั่วไป Encoder ที่ใช้กันอยู่ ไม่มีระบบใดติดตั้งมาเพื่อบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ แต่ Encoder ในรุ่น 800 ของ LEINE LINDE ได้ทำการคิดค้นและพัฒนานำเอาระบบวิเคราะห์การทำงานติดตั้งเข้ามา เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผู้ควบคุมดูแลให้ทราบว่า Encoder จะยังพร้อมทำงานอยู่หรือไม่ หรือพบความผิดปกติใดเกิดขึ้นกับระบบสัญญาณเอาท์พุทของ Encoder ก็สามารถแจ้งกลับมาให้ผู้ใช้งานทราบ ได้โดยการแจ้งเป็นไฟสัญญาณที่ติดแสดงอยู่ที่ฝาหลัง หรือจะต่อกับซอฟแวร์เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการเตือนนั้น ก็ทำให้ทราบได้ละเอียดยิ่งขึ้น

LeineLinde_800_series_ADS_Onlineยังมาพร้อมกับการแจ้งกลับ 5 ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในการทำงาน

นอกจากระบบที่วิเคราะห์การทำงานแล้ว Encoder ที่ติดตั้งระบบ ADS ONLINE ยังสามารถตรวจสอบและแสดงผลกลับไปยังซอฟแวร์ ด้วย 5 ค่าพารามิเตอร์สำคัญ อันได้แก่

  • ค่าความสั่นสะเทือน
  • ค่าความเร็วรอบ
  • ค่าความถี่สัญญาณเอาท์พุท
  • ค่าอุณหภูมิภายใน
  • ค่าระดับแรงดันไฟเลี้ยง

ทั้ง 5 ค่านี้ สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ และยังมีลูกเล่นให้สามารถดูย้อนหลังได้แบบ ชั่วโมง / 24 ชั่วโมง / 1 เดือน / และไลฟ์ไทม์ คือดูได้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกติดตั้งใช้งาน จนถึงวันปัจจุบันล่าสุด ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการวางแผนเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง Encoder ได้อย่างเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย

ADS Connection

ADS Connection

หากมีความสนใจ อยากดูเดโมการทำงาน หรือ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่                บริษัท ทีอาร์เอส คอนโทรล จำกัด โทร 02 570 6172 – 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 17.00 น.